Velkommen til Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor.

I Branchefællesskabet samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher detail, finans og privat kontor og administration.

Og vi mener det, når vi siger “Godt arbejdsmiljø er ikke blot noget vi taler om”.

På hjemmesiderne fra BFA Handel, BFA Finans og BFA Kontor finder du konkret vejledning om branchernes arbejdsmiljø, i form af branchevejledninger, værktøjer, kampagnemateriale, afholdelse af temadage mv.

Fandt du ikke det du søgte, eller har du spørgsmål til BFA Handel, Finans og Kontor så skriv til info@bfahandelfinanskontor.dk

BFA Handel, Finans og Kontor er et af de 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø oprettet med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning.

Om BFA Handel, Finans og Kontor

Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø, herunder BFA Handel, Finans og Kontor.

I Branchefællesskabet for arbejdsmiljø inden for Handel, Finans og Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher.

Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finansområdet og det private kontor- og administrationsområde.

BFA’en sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende.

Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA’ens aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de respektive brancher.

Parterne bag

BFA Handel, Finans og Kontor er etableret ved en aftale mellem organisationerne:

Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Benzin- og oliebranchens Arbejdsgiverforening, HK Privat, HK Handel, Fødevareforbundet NNF, PROSA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.


Senest revideret den 04. juli 2023